Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

158923 Adviseur Informele Zorg en ondersteuning - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Adviseur Informele Zorg en ondersteuning
 • Cluster: Maatschappelijke ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als adviseur IZO Vrijwilligerswerk ben je verantwoordelijk voor het dossier Vrijwilligerswerk en alle bijkomende werkzaamheden. Daarbij geef je samen met partijen in de stad invulling aan dat wat op het thema Vrijwilligerswerk is opgenomen in de Uitvoeringsagenda.
 • Werklocatie: Thuiswerken, anders Timmerhuis
 • Startdatum: Z.s.m.; naar verwachting september 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 28 uur per week
 • Duur opdracht: 7 maanden
 • Verlengingsopties: 1x2 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange:€85,00 -  € 95,00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 16 en 23 september. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat  in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel IZO adviseur versie 3 MM.pdf 107 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Sep 2020 10:00 — 15 Sep 2020 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:8 load:88 prerender:88 Total:88 Browser , (35.172.164.32 - 6)