Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

160047 Projectmedewerker Externe Inhuur - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmedewerker Externe Inhuur
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Voor het team 'Bemensing' binnen het Coronateam van de GGD zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een 'Projectmedewerker Bemensing'. Je ondersteunt direct de collega's die verantwoordelijk zijn voor de inhuur van (externe) medewerkers
 
 • Werklocatie: Timmerhuis, halvemaanpassage 90
 • Startdatum: Z.s.m., naar verwachting begin oktober 2020
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 36 tot 40 uur per week
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2x 6 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €40- €50
 • Geschikt voor ZZP'ers:  Nee
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan aantal kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Projectmedewerker Externe Inhuur.pdf 136 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
22 Sep 2020 19:52 — 30 Sep 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:74 Total:79 Browser , (44.212.99.208 - 7)