Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

160694 Bemonsteraar, Project Corona GGD

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Isabelle de Groot

00

i.degroot2@rotterdam.nl

Information

Description:
LET OP! De startdatum is 8 oktober (tijd volgt nog, kan ook in de avonduren zijn). Hier kan niet van worden afgeweken.
 
Randvoorwaarden werving inhuurmedewerkers Corona

Op dit moment ligt er een opgave bij de GGD i.v.m. de huidige corona-crisis. Op de korte termijn worden verschillende functies uitgezet; medisch administratief medewerker, bron- en contactonderzoek medewerker, bemonsteraar, etc.

Verschillende kanalen worden ingezet; eigen netwerk, inhuur etc. Het is daarom niet duidelijk hoeveel inhuurmedewerkers er daadwerkelijk benodigd zijn. Gezien de huidige crisis, verwachten wij van partijen dat deze mee kunnen bewegen bij opschaling, maar ook bij afschaling. De gemeente wil de mogelijkheid hebben om per direct, maar met een opzegtermijn van 4 dagen afscheid te kunnen nemen als bijvoorbeeld het werk sterk afneemt. De capaciteitsbehoefte zal hierin leidend zijn. Ingeroosterde medewerkers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgemeld voor de ingeplande dienst.

Medewerkers die geplaatst zijn op een bepaalde functie kunnen na overleg met en goedkeuring door medewerker en leverancier gedurende de looptijd van de inhuurovereenkomst worden geplaatst op een andere functie binnen de corona organisatie. Het tarief dat bij de betreffende functie hoort wordt dan uiteraard ook aangepast.

Tarief
Per rol wordt een vast tarief gehanteerd. Dit tarief is inclusief reiskosten, maar exclusief ORT en overwerk (zie bijlages voor specificatie percentages).
Voor deze uitvraag geldt een vast uurtarief van: 40,- of 47,- (HBO- V)  fsk 6.

Beschikbaarheid
Kandidaten dienen minimaal 3 dagen (24 uur) per week, waarvan 1 dag in het weekend en flexibel inzetbaar. Je bent minimaal 3 achtereenvolgende dagen beschikbaar in week 42. Tijdens de eerste drie maanden kan er geen vakantie opgenomen worden.
Aantal uur per week: maximaal 40 uur
Periode: t/m 31-3-2021
Verlengingsopties 6 x 3 maanden

Aanlevering en beoordeling cv's
Om het proces te versnellen vragen we om de cv's op onderstaande manier aan te leveren:
 •  
 • Documentnaam: naam + functie + naam leverancier
 • Op het cv graag volgende gegevens toevoegen:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BIG registratie (indien van toepassing)
  • beschikbaarheid (uren en werkdagen + periode/duur beschikbaarheid)
  • uurtarief

We streven ernaar om binnen 5 werkdagen na sluiting een terugkoppeling te geven. Manager kan direct contact met kandidaten opnemen ter selectie. In andere gevallen vindt er geen gesprek plaats, maar vindt selectie plaats op basis van cv. We vragen de partijen ook hier om flexibiliteit. Zodra er iets bekend is zal dit worden teruggekoppeld.

Aan te leveren documentatie:
Wanneer een medewerker gaat starten, dienen de volgende documenten aangeleverd te worden via Negometrix:
 • Getekende integriteitsverklaring
 • Kopie VOG, ten minste op 11,12 en 13 (of aanvraagbewijs indien nog niet aanwezig)
 • CV met daarin de vermelding van het in dit document aangegeven uurtarief

Facturatie
 • Enkel gewerkte uren worden uitbetaald
 • ORT en overwerk moeten los gefactureerd worden

Beoordeling
Op basis van de inhoud van het aangeleverde CV wordt in relatie tot het gevraagde functieprofiel bepaald of een kandidaat geschikt is.

Omdat er met een vast tarief wordt gewerkt, zullen cv's op volgorde van binnenkomst beoordeeld worden. Bij voldoende ontvangen cv's kan een uitvraag eerder gesloten worden.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan: Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.            
Documents:

Percentages overwerk.PNG 63 Kb

Download

Tijdelijke Opdracht Corona Bemonsteraar Coronateam GGD 7 oktober.docx 17 Kb

Download

Preview

Toelage onregelmatige dienst.pdf 24 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Sep 2020 9:30 — 2 Oct 2020 9:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:64 Total:64 Browser , (3.236.116.27 - 6)