Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

160973 Ervaren Negometrix inkoopexpert - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sharika Lachman

00

s.lachman3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Ervaren Negometrix inkoopexpert
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als ervaren aanbesteder ondersteun je de afdeling inkoop bij het uitvoeren van aanbestedingstrajecten in Negometrix. De focus van je inkoopgebied ligt bij de inrichting en ondersteuning van de aankomende zorgaanbestedingen.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 of Thuis
 • Startdatum: tussen 1 oktober en 1 november
 • Aantal Fte: 1 Fte
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: Tot 31 december 2020
 • Verlengingsopties:3 x 6 maanden  
 • FSK: 12
 • Tarief: € 99 per uur
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 42
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 100 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Vastgesteld tarief per uur
Bovenstaande vastgestelde tarief van € 99 per uur betreft een super-all-in tarief waarbij de inschrijver rekening dient te houden met eventuele bijzonderheden (denk aan o.a. reiskosten, onkostenvergoeding, onregelmatigheidsdiensten, etc.)

Extra informatie
Gemeente Rotterdam heeft besloten om deze uitvraag uit te zetten middels het aanbestedingsplatform Negometrix. Wij zijn ons ervan bewust dat Negometrix (ook) kan inschrijven op deze uitvraag.

Ondanks alle beveiligings- en security maatregelen van Negometrix hebben we besloten om het uurtarief vast te stellen. Het level-playing wordt hiermee naar onze mening gewaarborgd.
Mocht u hier bezwaren tegen hebben dan vernemen we dat graag bij Vraag & Antwoord.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Negometrix expert. def.docx 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Oct 2020 17:45 — 12 Oct 2020 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:100 prerender:100 Total:105 Browser , (3.239.9.151 - 7)