Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

161379 Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Sharika Lachman

00

s.lachman3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent team Heronderzoeken
 • Cluster: W&I
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Team heronderzoeken zoekt voor de jaren 2021 en 2022 nog één ervaren inkomensconsulent. De vacature is vrijgekomen, omdat het College de doelstelling voor het aantal jaarlijks te verrichten heronderzoeken in 2020 heeft verhoogd van 6.000 naar 7.500 per jaar. Het team moet op 1 januari klaar staan voor de opdracht. De laatste maanden van 2020 wordt gebruikt om binnenkomende teamleden, er zijn inmiddels al 4 nieuwe medewerkers in het team geland, goed in te werken
 
 • Werklocatie: Vanuit huis en op locatie Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: Gewenste startdatum 01-11-2020 of uiterlijk 01-12-2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: Tot en met 31 december 2022
 • Verlengingsopties: Geen
 • FSK: 8
 • Tariefrange: Min € 47,50 - max € 57,50
 • Afwijkende werktijden: 36 uur beschikbaar, verdeeld over 4,5 werkdag, iedere werkdag beschikbaar en flexibel in werktijden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 43-2020
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat.
Documents:

Functieprofiel Inkomensconsulent team Heronderzoeken.docx 210 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Oct 2020 8:40 — 21 Oct 2020 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:80 prerender:85 Total:90 Browser , (100.28.0.143 - 7)