Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

161548 Dienstverlening Coronateststraten

Buyer

Gemeente Schiedam https://www.schiedam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Menno Popijus

0651663604

mpp.popijus@schiedam.nl

Information

Description:
In Schiedam is op 15 maart voor het eerst een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld bij een inwoner. De maanden daarop volgend is COVID-19 onderdeel geworden van de dagelijkse manier van leven. De Gemeente Schiedam heeft in het tweede kwartaal van 2020 in Schiedam een zgn. Coronateststraat geopend. In deze teststraat kunnen mensen getest worden op het COVID-19. Op deze locatie is de GGD verantwoordelijk voor alle zorggerelateerde dienstverlening en de gemeente verantwoordelijk voor alle overige dienstverlening. Inmiddels is de testcapaciteit uitgebreid en daarmee ook de dienstverlening die de gemeente levert op deze teststraat. 

De Aanbestedende dienst is op zoek naar partijen die haar kan ondersteunen in deze Coronatijd. Daarom zoekt zij voor haar testlocatie partijen die diensten kunnen leveren op het terrein van operationele algehele aansturing van de locatie, de beheersing van de doorstroming van de te testen burgers en schoonmaak van de locatie (exclusief de teststations). De opdracht is opgedeeld in 3 percelen, te weten:
  1. Schoonmaakdienstverlening;
  2. Ontvangst en (verkeers)veiligheid;
  3. Locatiemanagement.

Per perceel wenst de Aanbestedende dienst een raamovereenkomst te sluiten voor ten minste 1 jaar met één Opdrachtnemer. Het is toegestaan om voor meerdere percelen een inschrijving te doen.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
6 Nov 2020 17:01
Offer phase:
6 Nov 2020 17:00 — 11 Jan 2021 12:00

Lots

Lot 1 - Schoonmaakdienstverlening  
Lot 2 - Ontvangst en (verkeers)veiligheid  
Lot 3 - Locatiemanagement  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2104.0, Page times (ms) Server init:5 load:96 prerender:101 Total:106 Browser , (3.238.88.35 - 7)