Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

161584 Medewerker Gebruikersondersteuning Servicedesk - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Medewerker gebruikersondersteuning Servicedesk
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De Servicedesk ICT van de gemeente Rotterdam levert ondersteuning aan meer dan 16.000 collega's in een complexe omgeving met veel verschillende applicaties. Voor nu zoeken we een collega voor de ICT Servicedesk die klantgericht is en die uitdaging vindt in het telefonisch ondersteunen van gebruikers. Als eerste aanspreekpunt voor ICT voorzie je de gebruikers van een uitstekende dienstverlening.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €35 - €45
 • Detavast: Ja, kosteloze overname mogelijk na 12 maanden.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 43. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
____________________________________________________
 
Documents:

05102020 Functieprofiel medewerker gebruikersondersteuning Servicedesk - BCO (002).docx 120 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Oct 2020 15:15 — 21 Oct 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:95 prerender:95 Total:100 Browser , (3.239.9.151 - 7)