Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

161812 WMO adviseur Jongerenloket - cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: WMO adviseur | Jongerenloket
 • Cluster: MO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als WMO-adviseur heb je een grote diversiteit aan taken die terug te brengen zijn tot een hoofdtaak: Het onderzoeken van de zorgbehoefte en tot een passende oplossing komen.
 
 • Werklocatie: Thuiswerken is de norm, indien mogelijk op de Coolsingel 40
 • Startdatum: z.s.m naar verwachting begin november
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 36 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2x6 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: 50 - 60 euro
 • Afwijkende werktijden: Werkdagen tussen 8.30 - 18.00 uur/ 4x9 uur mogelijk
 • Detavast: kosteloze overname na 12 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op vrijdag 30 oktober. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee


Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

WMO adviseur Jongerenloket.pdf 102 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Oct 2020 12:05 — 22 Oct 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:77 prerender:87 Total:87 Browser , (3.238.225.8 - 7)