Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

162399 4-D-21858-20: Advies en ingenieursdiensen zeef 2 , inpassing oeververbinding & OV

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Daniel Beek

14010

d.beek@rotterdam.nl

Information

Description:
De Opdracht Inpassing oeververbinding & OV met kenmerk 4-D-21858-20 die is beschreven in deze Selectieleidraad gaat over het nader onderzoeken van maatregelen in het kader van de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam. De MIRT-verkenning kent drie werksporen: Algeracorridor, A16/onderliggend wegennet en Inpassing oeververbinding & OV. Deze opdracht gaat specifiek over het werkspoor Inpassing oeververbinding & OV.

De gemeente heeft in de analytische fase van de MIRT-verkenning (zeef 1) partijen gecontracteerd voor het onderzoeken van oplossingen voor het werkspoor Inpassing oeververbinding & OV (zie bijlage A achtergrondinformatie MIRT-verkenning). Een aantal van deze oplossingen, zal worden gerapporteerd en vastgesteld in de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO), die naar verwachting eind Q1 begin Q2 van 2021 bestuurlijk wordt vastgesteld.

Onderhavige opdracht gaat over de werkzaamheden in de beoordelingsfase (zeef 2) van de MIRT-verkenning. Hieronder valt onder andere dat de kansrijke oplossingsrichtingen verder moeten worden uitgewerkt en uitgebreider worden onderzocht, om uiteindelijk een voorkeursbeslissing bestuurlijk vast te kunnen laten stellen.

De huidige planning is dat de voorkeursbeslissing begin tweede kwartaal 2022 genomen zal worden.

In de planning is rekening gehouden met de kerstvakantie. De vragen dienen pas op 25 januari 2021 te zijn ingediend. De Gemeente verwacht dan ook geen werkzaamheden van u in de vakantie.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
24 Dec 2020 0:00 — 15 Feb 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:84 Total:84 Browser , (18.232.31.206 - 6)