Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

162656 Projectmanager Projectbeheersing renovatie Boijmans van Beuningen - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager Projectbeheersing renovatie Boijmans van Beuningen
 • Cluster: SO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Als projectmanager projectbeheersing maak je onderdeel uit van het projectmanagementteam voor de renovatie van dit mooie museum. Als team zorgen jullie ervoor dat het doel of resultaat dient binnen een bepaalde periode tegen en een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit wordt bereikt. Jij bent er binnen dit team verantwoordelijk voor een goede projectbeheersing en legt hierover verantwoording af aan de algemeen projectmanager.
 • Werklocatie: Thuis / Wilhelminakade 179, Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m.
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: Gemiddeld 24 tot 32 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden
 • FSK: 13/14
 • Tariefrange: 110 - 130 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 45. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Projectmanager Projectbeheersing Renovatie Boijmans - SO.docx 22 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 Oct 2020 10:00 — 5 Nov 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:85 prerender:85 Total:90 Browser , (35.172.164.32 - 6)