Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

162687 Marktconsultatie Exploitatie Stadhuis Culemborg

Buyer

Regio Rivierenland
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jessica van Wijncoop

0344 - 638 575

jvanwijncoop@regiorivierenland.nl

Information

Description:
Deze publicatie betreft een marktconsultatie die door Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en Regio Rivierenland aangeboden wordt in opdracht van de gemeente Culemborg. Omdat de huidige concessieovereenkomst afloopt, is de gemeente voornemens om middels een aanbesteding te komen tot een nieuwe concessieovereenkomst die past bij de actuele en gewenste situatie.

Marktpartijen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het dialoog ter voorbereiding op de aanbesteding voor deze concessieopdracht. De antwoorden op de marktvragen zullen worden gebruikt om te bepalen of exploitatie binnen de gestelde kaders haalbaar is en op welke wijze de aanbesteding zal worden uitgevraagd.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:5 load:68 prerender:73 Total:78 Browser , (54.165.57.161 - 6)