Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

163383 Inkomensconsulent Tozo Telefonie - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Inkomensconsulent Tozo Telefonie
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Het dagelijks beantwoorden van telefonische vragen in de vorm van telefoondienst (inkomend of uitgaand aan de hand van terugbelverzoeken). En het beoordelen en afhandelen van aanvragen van ondernemers die in aanmerking komen voor een inkomensvoorziening in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).
 
Wat is de grootste uitdaging van deze functie?
De balans vinden tussen kwaliteit en kwantiteit. Dus het tijdig (binnen de norm) afhandelen van aanvragen Tozo, conform de gestelde kwaliteitseisen. Én dit gecombineerd met onze doelstelling om zoveel mogelijk maatwerk te leveren aan de burger. 
 • Werklocatie: Vanuit huis
 • Startdatum: Naar verwachting per 23 november
 • Aantal medewerkers: minimaal 3 en maximaal 4
 • Uren per week: 32 - 36 uur pw
 • Duur opdracht: 12 weken
 • Verlengingsopties: ja, namelijk 2 * 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €42.50 - €50.00
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen naar verwachting worden gehouden in de periode 11 t/m 13 november. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 7 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.
Documents:

Functieprofiel Inkomenscomensconsulent Tozo Telefonie.docx 21 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 Nov 2020 13:13 — 10 Nov 2020 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:80 prerender:85 Total:85 Browser , (3.239.9.151 - 6)