Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

163798 Neerlanden II te Maarheeze in de gemeente Cranendonck

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Rob van de Put

+31 6 15516349

r.vandeput@bizob.nl

Information

Description:
Om aan de woningbehoefte in Maarheeze tegemoet te komen, wil de gemeente Cranendonck de kern Maarheeze aan de noordzijde uitbreiden met woonwijk 'De Neerlanden II', bestaande uit maximaal 100 woningen. De bedoeling is om de wijk De Neerlanden II vorm te geven als een kwalitatief hoogwaardige woonwijk in een groene omgeving.

De opdracht betreft de integrale gebiedsontwikkeling De Neerlanden II in de kern Maarheeze onder voorwaarden. De aanbestedende dienst is voornemens in de inschrijvingsfase een marktpartij te kiezen, die voor eigen rekening en risico de locatie bouw- en woonrijp maakt in samenhang met de uitgeefbare gronden. Deze marktpartij dient de uitgeefbare gronden te kopen, een ontwerp te maken van het vastgoed en de openbare ruimte, deze bouwrijp te maken en hierop tot een vastgoedontwikkeling te komen, passend binnen de ruimtelijke kaders, met bijzondere aandacht voor ontwerp en realisatie van de complete openbare ruimte inclusief groenontwikkeling.

De uiteindelijke opdracht aan de winnende marktpartij zal op basis van het vorenstaande in elk geval de navolgende elementen omvatten:
  • integraal ontwerp van het vastgoed met gevarieerd aanbod;
  • integraal ontwerp openbare ruimte;
  • koop en afname grond;
  • bouw- en woonrijp maken, inclusief de realisatie van complete openbare ruimte inclusief groen;
  • realisatie, vermarkten en verkoop van het vastgoed.

De marktpartij dient in de inschrijvingsfase naast een financieel bod, waarbij de kosten voor de aanleg van de openbare ruimte in de bieding zijn inbegrepen, ook voorstellen te doen voor de onderdelen kwaliteit en proces. Een nadere uitwerking en detaillering van de opdracht vindt plaats in de inschrijvingsfase van de onderhavige aanbestedingsprocedure.
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
10 Nov 2020 15:30 — 14 Dec 2020 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:4 load:84 prerender:84 Total:90 Browser , (3.235.78.122 - 6)