Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164226 Adviseur Project Management Office (PMO) - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Renske van der Weiden

00

r.vanderweiden@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Adviseur Project Management Office (PMO)
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als adviseur PMO ondersteun en adviseer je projecten en programma's bij de inrichting, bemensing, administratieve kwaliteitsbewaking en rapportages. Je bent in basis een generalist, die werkt naar het evenbeeld van de project- en programmamanager. Je focus is net zoals die van de projectmanager gericht op de besturing van projecten zoals de beheer aspecten Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie, Communicatie en Kwaliteit (GOTRICK). Waar de projectmanager zich primair richt op de eerste lijn, het onderhouden van de contacten met de opdrachtgevers, de projectomgeving en het voor de troepen staan, richt jij je op de tweede lijn, de organisatie van de backoffice.
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 i.v.m. corona maatregelen wordt er vanuit huis gewerkt.
 • Startdatum: 01-01-2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: Tot en met 30-06-2021
 • Verlengingsopties: 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: €70 - €85
 • Data voor verificatiegesprek: week 48-2020
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Adviseur PMO - cluster BCO.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 Nov 2020 12:25 — 24 Nov 2020 7:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:85 Total:85 Browser , (35.172.164.32 - 7)