Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164473 Architect enterprise resource management - cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Architect enterprise resource management
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
In de rol van architect beschrijf en onderhoud je de EBS / ERP Architectuur voor het concern Rotterdam, binnen de kaders van de bedrijfsvoering applicatie architectuur.
 • Werklocatie: Thuiswerken volgens de RIVM-richtlijnen. Zodra het weer mogelijk is dan zal de werklocatie Wilhelminakade 179 zijn.
 • Startdatum: medio december 2020
 • Aantal medewerkers:1
 • Uren per week: 32
 • Duur opdracht: 3 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 90 - 100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 48 - 49. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Architect enterprise resource management.pdf 108 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Nov 2020 14:45 — 25 Nov 2020 7:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:82 prerender:87 Total:87 Browser , (34.239.154.240 - 6)