Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

164871 Junior Inkomensconsulent team Heronderzoeken - cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Naomi Kievit - Swaep

00

sn.swaep@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Junior Inkomensconsulent team Heronderzoeken
 • Cluster: Werk en Inkomen
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Team heronderzoeken zoekt voor de jaren 2021 en 2022 nog één inkomensconsulent. De vacature is vrijgekomen, omdat het College de doelstelling voor het jaarlijks te verrichten heronderzoeken in 2020 heeft verhoogd van 6.000 naar 7.500 per jaar. Team heronderzoeken heeft ruimte voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Werk en Inkomen heeft daarom gekozen voor het openstellen van een vacature voor een beginnend (junior) inkomensconsulent.
 
 • Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
 • Startdatum: Bij voorkeur 15 december 2020 of 1 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: Tot en met 31 december 2022
 • Verlengingsopties: Nee
 • FSK: 8
 • Tariefrange: € 45,00 - € 52,50
 • Afwijkende werktijden: 36 uur beschikbaar, verdeeld over 4,5 werkdag, iedere werkdag beschikbaar en flexibel in werktijden
 • Detavast: Nee
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden op 3 december 2020. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal  5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel Inkomensconsulent Team Heronderzoeken - cluster W&I.docx 211 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
24 Nov 2020 8:00 — 1 Dec 2020 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:9 load:89 prerender:99 Total:105 Browser , (35.172.164.32 - 6)