Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165303 Trainee Bouwinspecteur Concepten - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Trainee Bouwinspecteur Concepten
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Als trainee bouwinspecteur werk je direct mee aan het bouwen van de stad Rotterdam. Je werkt op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in een dynamische en uitdagende omgeving. Je bent adviseur voor initiatiefnemers en aanvragers op het vergunningenproces. Daarnaast toets je of aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan in de uitvoering.
 • Werklocatie: Vanuit huis werken, is de norm
 • Startdatum: 4 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36
 • Duur opdracht: 31-12-2021
 • Verlengingsopties: 1x12 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: 55-60
 • Detavast: Kosteloze overname is mogelijk na 12 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 50. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 40 % prijs 
 • 60 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel trainee bouwinspecteur Concepten.pdf 101 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 Nov 2020 9:28 — 4 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:4 load:82 prerender:82 Total:87 Browser , (18.206.194.21 - 6)