Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165467 Senior OPA consulent - cluster BCO IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisa Pereboom

00

l.pereboom@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior OPA Consulent 
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
  Binnen het Vastgoed domein ontwikkelen we diverse regelmodellen voor het kunnen doorvoeren van mutaties met de daarbij horende gegenereerde documenten. Dit doen wij op basis van de rules engine Oracle Policy Automation consulent (OPA). Als OPA consulent ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de regelmodellen, het afleiden van de goedkeuring en het genereren van de benodigde documenten. Je werkt nauw samen met de gebruikers- en beheerorganisatie om de ontwikkelde modellen over te dragen.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / thuis
 • Startdatum: 01-01-2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: €85 - €100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 50. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 10 % prijs 
 • 90 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaten aanbieden.
Documents:

Senior OPA consulent - cluster BCO.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 Dec 2020 8:30 — 10 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:72 prerender:77 Total:82 Browser , (35.172.164.32 - 6)