Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165508 Projectmanager Technisch Beheer (1fte) - cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectmanager Technisch Beheer
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De projectmanager Technisch beheer adviseert op, beheert en voert het technisch onderhoud uit incl. de bijbehorende installaties en stuurt op het serviceonderhoud van de objecten binnen de portefeuille Grond en Water
 • Werklocatie: volgens RIVM richtlijnen, indien mogelijk op locatie in Rotterdam
 • Startdatum: z.s.m. naar verwachting medio/eind december 2020
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 36 uur per week
 • Duur opdracht: 7 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 3 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 85 - 95 euro per uur
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden medio december 2020. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel 36 uur.pdf 102 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Dec 2020 16:30 — 16 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:14 load:89 prerender:94 Total:94 Browser , (35.174.62.162 - 7)