Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165733 Senior UX UI Designer- Cluster IIFO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Selma Karaca

00

s.karaca3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior UX/UI Designer
 • Cluster: BCO/ IFFO
 • Korte omschrijving van de opdracht:

  Software is je passie, en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. De functie van senior UX/UI Designer is een hele uitdagende en diverse rol. Binnen het team Software Ontwikkeling bouw je mee aan nieuwe applicaties voor de verschillende business units (clusters) van Rotterdam. In deze opdracht ga je samen met een team ontwikkelaars de applicatie voor het aanvragen en beheren van de gemeentelijke parkeerproducten door burgers en bedrijven herontwerpen en responsive maken. Daarnaast zullen ook andere applicaties van het MijnLoket van de gemeente Rotterdam opnieuw ontworpen gaan worden.
   
 • Werklocatie: Vanwege de Covid-19 vooralsnog vanuit huis tot nader order
 • Startdatum: 1 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 40 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties:2 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: €85 - €95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen in overleg ingepland worden. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 15 % prijs 
 • 85 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
 
Documents:

Functieprofiel Sr UX UI Designer (002).pdf 90 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Dec 2020 16:00 — 14 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2205.0, Page times (ms) Server init:5 load:78 prerender:78 Total:83 Browser , (3.238.136.36 - 7)