Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165860 Sociaal Medische Adviseurs - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Sociaal Medische Adviseurs
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
De artsen van Sociaal Medische Advisering (team-SMA) geven onafhankelijk sociaal-medisch advies o.b.v. spreekuuronderzoek, telefonisch consult of dossier onderzoek. Dit doen ze op verzoek van de gemeente Rotterdam of organisaties. Het SMA-team adviseert opdrachtgevers over cliënten die om fysieke of psychische redenen in aanmerking willen komen voor een voorziening.
 • Werklocatie: Schiedamsedijk 95
 • Startdatum: 4 januari 2021
 • Aantal medewerkers: 3
 • Uren per week: Inschatting 16-24 uur per week
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2x6 maanden
 • Tariefrange per dossier zie functieprofiel
 • Afwijkende werktijden: Avonduren en weekenddiensten
 • Detavast: Eventuele overname na 12 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 51. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja, doorleenconstructies voor zzp-ers hier ook onder vallen.

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 100 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal zes kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan twee kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'
Documents:

Sociaal Medische Advisering (OPM).pdf 129 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Dec 2020 11:00 — 24 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:89 prerender:94 Total:94 Browser , (3.238.72.180 - 6)