Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

165953 Projectleider implementatie laadinfrastructuur- Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Selma Karaca

00

s.karaca3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectleider implementatie laadinfrastructuur
 • Cluster: BCO IIFO Concerhuisvesting
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van laadinfrastructuur bij terreinen en panden van de gemeente Rotterdam. De laadoplossing is afhankelijk van de situatie en behoefte ter plekke. Je bekijkt de technische inspanning van de huidige infrastructuur op locatie, toetst de laadbehoefte van onze organisatie en matched deze met de geboden laadoplossing van de leverancier. Aan de hand hiervan stel je vast of de huidige infrastructuur toereikend is of zet je werkzaamheden uit bij toeleveranciers om de locatie geschikt te maken voor de geboden laadoplossing.
 
 • Werklocatie: Vanwege Covid-19 zullen de werkzaamheden vanuit huis worden uitgevoerd tot nader order
 • Startdatum: Per begin januari 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: € 90 - € 100
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen vooralsnog worden gehouden in week 51 via MS Teams. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Implementatie laadpalen.pdf 119 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Dec 2020 11:30 — 15 Dec 2020 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:3 load:75 prerender:80 Total:80 Browser , (3.238.225.8 - 7)