Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166687 WMO adviseur Jongerenloket - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: WMO adviseur Jongerenloket
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht: 9 maanden
Als WMO-adviseur Jongerenloket adviseer je bij WMO-hulpvragen van jongeren tussen de 18 en 23 jaar, met vaak meervoudige problematiek (o.a. psychische, psychiatrische, financiële, sociale en huisvestingsproblemen) en zoek je in samenspraak met de jongere naar passende oplossingen om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij
 • Werklocatie: Afwisselend wordt er op kantoor gewerkt, Coolsingel
 • Startdatum: Januari 2021
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 36 uur
 • Duur opdracht: 9 maanden
 • Verlengingsopties: 2x 3 maanden
 • FSK: 9
 • Tariefrange: 50-60 euro
 • Afwijkende werktijden: Werkdagen tussen 8.30-18.00 uur/ 4x 9uur is mogelijk/ roostervrije dag op ma-, di- of donderdag
 • Detavast: eventuele kosteloze overname na 9 maanden
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 53 of week 1. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal drie kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel WMO adviseur COJ.pdf 57 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
17 Dec 2020 12:00 — 24 Dec 2020 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:4 load:85 prerender:90 Total:90 Browser , (3.238.72.180 - 7)