Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

166781 Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar - Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Selma Karaca

00

s.karaca3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag. Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
  Als Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar realiseer je samen met je collega's informatieproducten voor de business. Je zet je kennis en kunde in voor het hele realisatieproces: van businessanalyse, data-analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren tot aan de ondersteuning bij het ontwerp en realisatie van front end toepassingen.
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
  De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: 4-1-2021
 • Aantal medewerkers:1
 • Uren per week: 40
 • Duur opdracht: t/m 31-12-2021
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: €85 - €95
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen vooralsnog worden gehouden in de week 52. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 15 % prijs 
 • 85 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit is maximaal 1 kandidaat.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Data Engineer - Back-end Ontwikkelaar VERSIE 2.0.pdf 122 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Dec 2020 11:40 — 28 Dec 2020 9:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:90 prerender:95 Total:95 Browser , (3.239.9.151 - 7)