Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168221 Open House Toelatingsprocedure - Beschermd wonen Intramuraal 2022 e.v

Buyer

Gemeente Leeuwarden http://www.leeuwarden.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Henk de Vries linkedin

0639666400

henk.devries@leeuwarden.nl

Information

Description:
Deze tender met Negometrix kenmerk 168221 betreft de Open House Toelatingsprocedure voor Intramuraal - Beschermd Wonen 2022 e.v.

Naast deze opdracht wordt gelijktijdig de opdracht voor Ambulant Beschermd Wonen 2022 e.v. gepubliceerd. Er is geen sprake van een aanbestedingsprocedure, maar van een Open House toelatingsprocedure. Het Sociaal Domein Fryslân definieert de voorwaarden voor het leveren van de dienstverlening, elke geïnteresseerde aanbieder die aan de eisen voldoet, komt in aanmerking voor een raamovereenkomst. Er is geen sprake van een overheidsopdracht, door het ontbreken van het onderling vergelijken en selecteren van aanbieders. Om een passende mate van openbaarheid te betrachten, vindt publicatie van deze opdracht plaatst op TenderNed.

Voor instructies omtrent het digitaal aanbieden in Negometrix, wordt verwezen naar het instructiedocument Digitaal Aanbieden.

Overeenkomst
Het doel van deze inkoopprocedure voor Beschermd Wonen - Intramuraal, is het sluiten van raamovereenkomsten met alle partijen die voldoen aan de gestelde eisen. 

Deze tender betreft de opdracht voor Beschermd Wonen - Intramuraal in het kader van de Wmo2015. Naast deze opdracht wordt gelijktijdig de opdracht voor ambulant, Beschermd Wonen   2022 e.v. gepubliceerd en de inkoop gestart.

Inschrijven op beide opdrachten
Het is mogelijk op zowel Beschermd wonen, Intramuraal als de opdracht Beschermd wonen, Ambulant in te schrijven. U meldt zich in de betreffende tender aan.

Het is niet mogelijk om op (onder)delen van de opdracht Intramuraal in te schrijven; u dient alle dienstverlening ('producten en modules) Beschermd wonen Intramuraal te kunnen leveren.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Apr 2021 17:15 — 3 Nov 2021 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:80 Total:85 Browser , (54.165.57.161 - 7)