Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168336 Senior Java ontwikkelaar- cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Selma Karaca

00

s.karaca3@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Senior Java Ontwikkelaar WMO
 • Cluster: BCO
 • Korte omschrijving van de opdracht:
  Programmeren is je passie, en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. Je bent onderdeel van een zelfsturend Scrum team dat iedere 2 weken software van hoge kwaliteit oplevert.
 • Werklocatie: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast. Zodra weer mogelijk: Wilhelminakade 179.
 • Startdatum: Naar verwachting begin februari 2021
 • Aantal medewerkers: 1-2
 • Uren per week: 40 uur
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 12 maanden
 • FSK: 12
 • Tariefrange: 85 - 95 euro
 • Detavast: Ja, kosteloze overname na 12 maanden in overleg mogelijk
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken worden vooralsnog gehouden in week 4. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: ja

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 15 % prijs 
 • 85 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Senior Java Ontwikkelaar WMO versie 4.0.pdf 90 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jan 2021 10:00 — 27 Jan 2021 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:89 prerender:95 Total:100 Browser , (35.172.224.102 - 7)