Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168431 Medewerker Huisvesting Statushouders - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Medewerker Huisvesting Statushouders
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Statushouders hebben een zware en onzekere tijd achter de rug. Ook na het ontvangst van een verblijfsvergunning is de rust voor hen nog niet teruggekeerd. Het zelfstandig organiseren van huisvesting voor de statushouders is een ingewikkeld proces, mede dankzij zij de Nederlandse taal niet volledig beheersen. Jij brengt hier verandering in! Door jouw inlevingsvermogen, communicatieve vaardigheden en begeleidingsskills weet jij dit onmogelijke proces voor hen om te zetten in een zorgeloos en positieve eraring. Met als prachtig resultaat: een woning voor de statushouder!
 
 • Werklocatie: Librijesteeg / thuiswerken volgens RIVM rijchtlijnen
 • Startdatum: Medio februari 2021
 • Aantal medewerkers: 2
 • Uren per week: 32
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Verlengingsopties: 1 x 3 maanden
 • FSK: 8
 • Tariefrange: €35 - €45
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 5. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 30 % prijs 
 • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal  7 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Medewerker Huisvesting Afdeling(18840952) (003).docx 124 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 Jan 2021 11:30 — 28 Jan 2021 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:90 prerender:90 Total:95 Browser , (35.174.62.162 - 7)