Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168704 Technische adviesdiensten 2021-2025 - Vijf deelnemende Waterschappen

Buyer

Coppa Consultancy BV http://www.coppa.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Julia Stuut

0682521315

julia.stuut@coppa.nl

Information

Description:
Beschrijving van de Opdrachtgever
Water is van levensbelang. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden de waterkeringen.

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (Zwolle/Meppel), Rijn en IJssel (Doetinchem), Vallei en Veluwe (Apeldoorn), Vechtstromen (Almelo) en Zuiderzeeland (Lelystad) doen een gezamenlijke aanbesteding ten behoeve van 'Technische adviesdiensten 2021-2025'. Waterschap Zuiderzeeland treedt hierbij op als penvoerder.

Waterschap Drents Overijsselse Delta is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland. Het werkgebied beslaat door deze fusie uit het zuidwestelijke deel van Drenthe en het westelijke deel van Overijssel. Met een beheersgebied van 275.500 hectare is het waterschap de het één na grootste van Nederland.

Waterschap Rijn en IJssel 'Met ruim 375 medewerkers verzorgt waterschap Rijn en IJssel het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel.' Zie ook www.wrij.nl 

Waterschap Vechtstromen ​bevat ruwweg Twente, Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel. Het beheersgebied is 225.000 hectare groot, heeft 800.000 inwoners en ongeveer 470.000 huishoudens.

Waterschap Vallei en Veluwe  ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren. Het beheersgebied heeft 1,1 miljoen inwoners, verspreid over 37 gemeenten. Het gebied is 245.644 hectare groot; de omtrek is 273 kilometer. De primaire en regionale waterkeringen hebben samen een lengte van 248 kilometer. 

Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente De Fryske Marren provincie Friesland) horen bij het beheergebied.

Doel van de aanbesteding
Met deze openbare Europese aanbesteding Technische adviesdiensten 2021-2025 zijn de Waterschappen voornemens om ingenieursbureaus te contracteren voor technische adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten. 

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Instructie Digitaal Aanbieden' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Feb 2021 14:00 — 18 May 2021 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2105.0, Page times (ms) Server init:4 load:76 prerender:81 Total:86 Browser , (3.235.236.13 - 7)