Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

168884 Vaktherapie Lokaal

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De 6 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie. De 6 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever; verder te noemen: opdrachtgever of gemeente(n). 

Het samenwerkingsverband dat invulling geeft aan deze afspraak en deze aanbesteding voor de opdrachtgever verzorgt en faciliteert is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Algemene informatie Segment 4 Ambulant
Ambulante hulp is reguliere/specialistische ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met een hulpvraag over opvoeden en opgroeien. De hulp kan zowel thuis als op locatie van de aanbieder. Vaak ligt de focus op het verbeteren van -of ondersteunen bij problematische opvoedingssituaties. Het gaat hier onder meer om enkelvoudige GGZ-behandelingen, individuele begeleiding, ambulante gezinsondersteuning.

Vaktherapie
Deze ondersteuning is gericht om door middel van een Vaktherapeutische discipline jeugdigen en ouders te ondersteunen om de problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren. Vaktherapie is de verzamelnaam voor de Vaktherapeutische disciplines: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. Dit traject is nadrukkelijk bedoeld als enkelvoudige Vaktherapie. Wanneer Vaktherapie onderdeel is van een breder behandelingstraject dan valt de inzet en bekostiging ervan onder één van de andere trajecten bij ambulant of onder het segment verblijf met behandeling.

De uitgebreide toelichting op de inhoud is opgenomen in de Leidraad.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:5 load:64 prerender:64 Total:74 Browser , (3.235.78.122 - 6)