Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

169313 Participatie - begeleiding collectief Limburg-Noord 2021

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De 7 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie. De 7 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever; verder te noemen: opdrachtgever of gemeente(n). 

Het samenwerkingsverband dat invulling geeft aan deze afspraak en deze aanbesteding voor de opdrachtgever verzorgt en faciliteert is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Participatie is opgedeeld in 2 segmenten:
- begeleiding collectief, bestaande uit het product collectieve arbeidsmatige toeleiding.
- begeleiding individueel, bestaande uit het product individuele arbeidsmatige toeleiding.

Deze aanbesteding gaat over het segment begeleiding collectief en het product collectieve arbeidsmatige toeleiding.

Segmentomschrijving begeleiding collectief.
Dienstverlening, begeleiding en ondersteuning afgestemd op inwoners met gezamenlijk kenmerken waarbij middels een op groepsdynamiek en collectiviteit gerichte werkmethodiek resultaatgericht wordt gewerkt aan positieve ontwikkeling in hun maatschappelijk (samenleving) en economisch (arbeid) functioneren, zichtbaar gemaakt langs de meetlat van de participatieladder


 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Feb 2021 17:00 — 16 Mar 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:4 load:63 prerender:63 Total:68 Browser , (3.236.175.108 - 6)