Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

170882 Technisch Redacteur Aanbestedingen & Marktbenadering - cluster SO IBR

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christie Barth

00

c.barth@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 
 • Functienaam: Technisch Redacteur Aanbestedingen & Marktbenadering
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:

Rotterdam kent talloze fysieke projecten ter verbetering van de stad. Maar wat is de behoefte van het project en hoe sluit dit aan bij de procedure voor inkoop en aanbesteden? Hier ligt jouw expertise! Dankzij jouw adviezen worden er tijdig passende beslissingen genomen met betrekking tot aanbestedingen van projecten. Zonder jouw inzet komen projecten niet tot stand, je bent daarom een zeer belangrijke factor in het gehele proces. Stap voor stap maken we samen Rotterdam nog mooier dan dat het al is!
 
 • Werklocatie: Wilhelminakade 179 / thuiswerken volgens RIVM richtlijnen
 • Startdatum: Z.s.m. naar verwachting eind maart 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 16-40
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Verlengingsopties: 2 x 6 maanden
 • FSK: 10/11
 • Tariefrange: €75 - €100
 • Afwijkende werktijden: n.v.t.
 • Detavast: n.v.t.
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 10. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee.


Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.


Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 4  kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.


Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.


Inschrijvingen
Inschrijver kan 1 kandidaat  aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Functieprofiel_Technisch Redacteur (003) (002).docx 123 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 Feb 2021 14:00 — 1 Mar 2021 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:70 Total:75 Browser , (44.212.99.208 - 6)