Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

171246 SAP Payroll Beheer

Buyer

Universiteit Maastricht http://www.maastrichtuniversity.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Emiel Mulkens

+31 43 3882647

emiel.mulkens@maastrichtuniversity.nl

Information

Description:
Algemene informatie Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht (UM) staat in binnen- en buitenland bekend om haar unieke onderwijssysteem: het probleemgestuurde onderwijs (PGO). Bovendien profileert de UM zich door de sterk internationale oriëntatie. Een toenemend aantal studenten uit zowel heel Nederland als ook het buitenland kiest voor het Maastrichtse systeem.
 
De UM is de jongste universiteit van Nederland en groeit snel. Er zijn momenteel ongeveer 19.000 studenten en 4.600 medewerkers.
Onderwijs en onderzoek van de UM is voornamelijk georganiseerd op basis van faculteiten en schools.
 
Meer informatie over de UM is te vinden op de internetsite www.maastrichtuniversity.nl.


Aanleiding van de Tender
De overeenkomst met de huidige dienstverlener is geëindigd.


Beschrijving van de Opdracht
De werkzaamheden betreffen het realiseren van een ongestoorde verzorging van de salarisverwerking conform de door de UM gestelde eisen en wensen.

De UM gebruikt sinds 1-1-2007 een volledig ingerichte SAP Payroll (incl. integratie PY-FICO) op haar eigen systemen t.b.v. haar salarisverwerking. De Aanbieder dient een aanbod te doen uitgaande van een salarisverwerking SAP Net Weaver, versie 7.5 (dit zijn SAP ECC 6.0 EhP 8) conform de inrichting van de UM.

De Opdrachtnemer zal via remote login gebruik moeten maken van het SAP Payroll systeem op het landschap van de UM. Remote login toegang zal plaatsvinden via VPN verbindingen over het internet.

De Aanbieder moet bereid zijn een Verwerkersovereenkomst met de UM af te sluiten.

Inschrijvingen gebaseerd op een ander salaris verwerkend systeem dan SAP Payroll op het systeemlandschap van de UM zullen niet in overweging worden genomen.

Daarnaast heeft de UM SAP Travelmanagement in gebruik, met een koppeling voor de uitbetaling met SAP Payroll. Ook hiervoor geldt een ongestoorde verzorging van de uitbetalingen door de gegunde partij in overeenstemming met de gestelde wensen en eisen van de UM.

De werkzaamheden vallen uiteen in Ondersteuning, zijnde foutenherstel, regulier onderhoud en customizing in SAP Payroll en SAP Travel Management (looncomponenten, rekenregels en rekenschema) en de Salarisverwerking.

Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de wet- en regelgeving (incl. wettelijke CAO) wordt toegepast in de te ondersteunen systemen SAP Payroll en SAP TravelManagement, indien SAP Payroll gerelateerd.


Doel en beoogd resultaat van de Tender
Het doel van deze Tender is het aangaan van een Overeenkomst met 1 partij voor de periode van 2 jaren met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. Omdat UM, naar verwachting, na circa 2-3 jaar zal overstappen op SAP-ECP waardoor de dienstverlening niet meer noodzakelijk is, is na de looptijd van 1,5 jaar een mogelijkheid van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst met een opzegermijn van 6 maanden van toepassing.


Hulp nodig?
Voor vragen met betrekking tot deze aanbestedingssoftware kunt u terecht bij de helpdesk van Negometrix via https://support.negometrix.com/nl/support/home. Informatie voor aanbieders is ook te vinden onder de kop Negometrix 3 - Inkopers.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
8 Apr 2021 17:51 — 17 May 2021 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:9 load:74 prerender:79 Total:79 Browser , (35.175.107.77 - 6)