Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

171532 Open House toelatingsprocedure Wmo Logeren Limburg-Noord 2021

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De 7 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie. De 7 gemeenten zijn in het kader van deze toelatingsprocedure de opdrachtgever; verder te noemen: opdrachtgever of gemeente(n).

Deze toelatingsprocedure heeft betrekking op Wmo Logeren Limburg-Noord. 

Het samenwerkingsverband dat invulling geeft aan deze afspraak en deze procedure voor de opdrachtgever verzorgt en faciliteert is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Dit betreft een open house inkoop. De deadline voor het indienen van een aanmelding voor de eerste ronde verstreek op 13 mei 2021.

Conform de inkoopleidraad is de eerstvolgende aanmelding mogelijk vanaf 1 april 2022. Vanaf 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum van de raamovereenkomst is de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de raamovereenkomst wordt toegelaten.


 
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:14 load:84 prerender:94 Total:99 Browser , (3.235.40.122 - 6)