Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

172288 Duurzame daginvulling Lokaal

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De 6 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie. De 6 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever; verder te noemen: opdrachtgever of gemeente(n). 

Het samenwerkingsverband dat invulling geeft aan deze afspraak en deze aanbesteding voor de opdrachtgever verzorgt en faciliteert is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).Er is sprake van hulpverlening binnen het segment dagbehandeling en dagbesteding wanneer een jeugdige niet in staat is om (tijdelijk) (speciaal) (basis)onderwijs en/of een vorm van reguliere naschoolse opvang te volgen.

Ieder kind heeft het recht op onderwijs. Sommige kinderen lukt het niet of niet volledig om naar school te gaan. In de regio Noord-Limburg willen we hier extra op inzetten. Bij het segment dagbesteding en dagbehandeling is er altijd een raakvlak met (vormen van) onderwijs, buitenschoolse opvang of kinderopvang. De jeugdigen die gebruik maken van de jeugdhulp in dit segment kunnen (tijdelijk) niet mee in deze reguliere basisvoorzieningen en maken ter vervanging gebruik van maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp zoals dagbesteding of dagbehandeling.
De regio Noord-Limburg heeft in de huidige situatie de producten begeleiding groep en behandeling groep ingekocht voor de doelgroep binnen dit segment. In de nieuwe situatie, vanaf 1 januari 2022, heeft de regio ervoor gekozen te werken vanuit diverse doelgroepen binnen dit segment. Er is gekozen voor een opsplitsing in 4 doelgroepen (subsegmenten) binnen het segment dagbehandeling en dagbesteding.

De uitgebreide toelichting op de inhoud is opgenomen in de Leidraad.
Type:
Unsealed

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:79 Total:84 Browser , (3.87.250.158 - 7)