Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

173622 Jurist handhaving - Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

010-2671050

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Jurist handhaving
 • Cluster: Stadsontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Binnen het team Handhaving zijn wij op zoek naar een daadkrachtige senior jurist die breed inzetbaar is.
 
Als er overtredingen zijn, kom jij in actie. Samen met de inspecteur ga jij op zoek naar de meest geschikte oplossing om een zaak af te doen. Hierbij vragen wij van je om te denken in mogelijkheden en oplossingen.
 • Werklocatie: Vanuit huis, indien gewenst ook mogelijkheid om op locatie (Herenwaard) ingewerkt te werken.
 • Startdatum: Z.s.m. uiterlijk April 2021
 • Aantal medewerkers: 1
 • Uren per week: 32-36 uur
 • Duur opdracht: tot 31-12-2021
 • Verlengingsopties: 2x 12 maanden
 • FSK: 11
 • Tariefrange: 70-80 euro
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 12. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Nee

Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 40 % prijs 
 • 60 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaat aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Documents:

Functieprofiel Jurist Handhaving (003).pdf 102 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Mar 2021 10:10 — 25 Mar 2021 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:9 load:83 prerender:84 Total:89 Browser , (35.175.191.46 - 7)