Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

173678 Projectleider regionale samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang - Cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jasmin Leito

0642111934

j.leito@rotterdam.nl

Information

Description:
Kerngegevens
Onderstaand treft u de kerngegevens van deze uitvraag.  Het functieprofiel, de beschrijving van de projectomgeving en een eventuele opdrachtomschrijving treft u in de bijlage(n). Voor zover de bijlagen en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.
 • Functienaam: Projectleider regionale samenwerking Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Cluster: Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Korte omschrijving van de opdracht:
Inhuur van een resultaatgericht projectleider voor het opzetten van een regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang.
 • Werklocatie: Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
  De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
 • Startdatum: Z.s.m. April 2021
 • Aantal medewerkers: 1 
 • Uren per week: 28 uur 
 • Duur opdracht: t/m 31-12-2021
 • Verlengingsopties: geen 
 • FSK: 13
 • Tariefrange: €110,- €120,-
 • Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 12 of 13. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
 • Geschikt voor ZZP'ers: Ja
Weging
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
 • 20 % prijs 
 • 80 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal drie kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten
Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan één kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen. 
Documents:

Functieprofiel projectleider.pdf 150 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Mar 2021 12:05 — 25 Mar 2021 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2116.0, Page times (ms) Server init:0 load:69 prerender:69 Total:74 Browser , (3.87.250.158 - 6)