Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

173903 Flexpool Medisch administratief medewerker BCO, project Corona

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Jill Ober

000000

j.ober@rotterdam.nl

Information

Description:
Randvoorwaarden werving inhuurmedewerkers Corona
Bij deze uitvraag werken we met het first in first out principe. De VOG dient pas aangevraagd te worden wanneer de kandidaat beschikt is bevonden. De VOG dient vervolgens voor 1 april aangeleverd te worden, zodat de start van de kandidaten gegarandeerd kan worden.

Op dit moment ligt er een opgave bij de GGD i.v.m. de huidige corona-crisis. Gezien de huidige crisis, verwachten wij van partijen dat deze mee kunnen bewegen bij opschaling, maar ook bij afschaling. De gemeente wil de mogelijkheid hebben om per direct, maar met een opzegtermijn van 4 dagen afscheid te kunnen nemen als bijvoorbeeld het werk sterk afneemt. De capaciteitsbehoefte zal hierin leidend zijn. Ingeroosterde medewerkers kunnen uiterlijk 4 dagen van tevoren worden afgemeld voor de ingeplande dienst.

Medewerkers die geplaatst zijn op een bepaalde functie kunnen na overleg met en goedkeuring door medewerker en leverancier gedurende de looptijd van de inhuurovereenkomst worden geplaatst op een andere functie binnen de corona organisatie. Het tarief dat bij de betreffende functie hoort wordt dan uiteraard ook aangepast.

Tarief
Per rol hanteren we waar mogelijk een vast uurtarief. Afhankelijk van de markt, kan het tarief per uitvraag wijzigen. Dit tarief is inclusief reiskosten, ORT en overwerk (super all-in tarief).
Voor deze uitvraag geldt een uurtarief van: €33,-

Beschikbaarheid
Kandidaten dienen minimaal 3 dagen (24 uur) per week beschikbaar te zijn. I.v.m. de openingstijden van de locatie, wordt er van de kandidaten verwacht dat deze ook bereid zijn in de avonden te werken. Geen mogelijkheid tot verlof gedurende eerste 3 maanden.

Start werkzaamheden: Vanaf 01-04-2021
Aantal kandidaten:  15
Initiële duur opdracht:  t/m 30-06-2021
Verlengingsopties:  4 x 3 maanden

Aanlevering en beoordeling cv's
Om het proces te versnellen vragen we om de cv's op onderstaande manier aan te leveren:
 • Documentnaam: naam + functie + naam leverancier
 • Op het cv graag volgende gegevens toevoegen:
  • volledige naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • BIG registratie (indien van toepassing)
  • beschikbaarheid (uren en werkdagen + periode/duur beschikbaarheid)
  • uurtarief
We streven ernaar om binnen 5 werkdagen na sluiting een terugkoppeling te geven. Manager kan direct contact met kandidaten opnemen ter selectie. In andere gevallen vindt er geen gesprek plaats, maar vindt selectie plaats op basis van cv. We vragen de partijen ook hier om flexibiliteit. Zodra er iets bekend is zal dit worden teruggekoppeld.

Aan te leveren documentatie:
Wanneer een medewerker gaat starten, dienen de volgende documenten aangeleverd te worden via Negometrix:
 • Getekende integriteitsverklaring
 • Kopie VOG, op screeningsprofiel 45 Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
 • CV met daarin de vermelding van het in dit document aangegeven uurtarief

Facturatie
Enkel gewerkte uren worden uitbetaald

Beoordeling
Op basis van de inhoud van het aangeleverde CV wordt in relatie tot het gevraagde functieprofiel bepaald of een kandidaat geschikt is.

Procedure
In bijlage 'gunningsleidraad'  (onder 1.2.1) is een toelichting gegeven op de procedure en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Inschrijvingen
Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden. Elke inschrijving is bedoeld voor één kandidaat. Inschrijver dient per kandidaat een aparte offerte in te dienen.
Om een extra inschrijving aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.
Documents:

Medisch administratief medewerker BCO.docx 121 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
19 Mar 2021 10:30 — 23 Mar 2021 14:45

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:71 prerender:71 Total:76 Browser , (3.236.116.27 - 7)