Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

175170 Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp Amsterdam- DUO gemeenten

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal https://www.amsterdam.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christianne van Rijn

06 83 62 28 05

c.van.rijn@amsterdam.nl

Information

Description:
Met deze Aanbesteding wil de gemeente Amsterdam, samen met de gemeente Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (samen DUO Gemeenten), per 1 januari 2022 nieuwe Raamovereenkomsten sluiten voor de levering van Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH), nu het zogeheten "segment B". De gemeente Amsterdam is hiervoor de aanbestedende dienst die daartoe door de DUO gemeenten is gemandateerd.

Gemeente Amsterdam en DUO gemeenten werken met jeugdhulpaanbieders en verwijzers als lokale teams, Gecertificeerde Instellingen (GI) en huisartsen aan een verbeterd jeugdstelsel. Onder lokale teams wordt verstaan: Ouder- en Kindteams en Sociaal Wijkteam Weesp in Amsterdam en Sociale Teams in Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Jeugdhulp wordt daarin dichtbij kwetsbare gezinnen, op maat en in de wijk georganiseerd. Per 1 januari 2022 moeten nieuwe overeenkomsten afgesloten zijn voor de ESJH. Om de nodige tijd te krijgen om deze hulp aan te laten sluiten op het recent gewijzigde  jeugdhulpstelsel Amsterdam en DUO gemeenten en de verdere implementatie en doorontwikkeling hiervan met de 10 kernpartners (vanuit de overeenkomst voor Hoog Specialistische Jeugdhulp inclusief Speciale Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs) en verwijzers, heeft het college van B&W op 6 juli 2021 besloten om voor 2022 een laagdrempelige aanbesteding uit te zetten.  
Documents:

Vooraankondiging_7 april 2021.pdf 181 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed
Published on:
7 Apr 2021 13:22

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:75 prerender:75 Total:84 Browser , (44.200.169.3 - 6)