Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

175921 Formele educatietrajecten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Buyer

Gemeente Haarlem http://www.haarlem.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lianne Broek

023-5113975

lbroek@haarlem.nl

Information

Description:
Opdrachtgever
De gemeente Haarlem treedt op als Opdrachtgever in voorliggende aanbesteding voor alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De gemeente Haarlem is de contactgemeente en voert deze aanbesteding uit voor de gehele arbeidsmarktregio.

De arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond bestaat uit de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Naast het formele educatie-aanbod is er binnen de regio ook veel informeel en non-formeel aanbod voor het aanpakken van lage basisvaardigheden. Om dit te organiseren en coördineren zijn er in de regio twee taalhuizen actief. Het Taalhuis IJmond en het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland. In deze taalhuizen zijn de bibliotheek, de formele aanbieder van de educatietrajecten, stichting Lezen en Schrijven en verschillende welzijnsorganisaties betrokken.


De Opdracht
Opdrachtgever is voornemens om met deze aanbestedingsprocedure één (1) Raamovereenkomst (hierna te noemen: Overeenkomst) met één (1) Opdrachtnemer te sluiten, voor een initiële periode van drie (3) jaar met de optie op verlenging met één (1) maal een periode van één (1) jaar, met betrekking tot het organiseren van Formele educatietrajecten voor het verbeteren van lage basisvaardigheden in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

De Overeenkomst biedt geen afnamegarantie.

Gunning van de Opdracht zal geschieden op basis van het gunningcriterium: Economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Aanbestedingswet 2012
De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare procedure op grond van de Aanbestedingswet 2012.
De Inschrijver dient de Inschrijving te doen in overeenstemming met de bepalingen in deze wet en met inachtneming van de bepalingen en gegevens uit deze aanbesteding (inclusief bijlagen) en de gepubliceerde Vraag & Antwoord.

Negometrix
Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het gebruik van de en digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar: https://support.negometrix.com/nl/support/home.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Aug 2021 17:00 — 29 Sep 2021 11:59

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:75 Total:80 Browser , (3.235.78.122 - 7)