Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

178041 Marktconsultatie Consessie Zaanstreek-Waterland

Buyer

Vervoerregio Amsterdam
Lead buyer

Information

Description:
Op grond van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) is het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam (het DB) bevoegd om concessies voor openbaar vervoer op haar grondgebied te verlenen. De huidige concessies Waterland en Zaanstreek eindigen op 12 december 2021. Om verschillende redenen heeft het DB besloten deze concessies per einddatum concessie samen te voegen tot de concessie Zaanstreek-Waterland. In november 2019 is de Vervoerregio een Europese aanbestedingsprocedure gestart om de concessie Zaanstreek-Waterland aan een vervoerder te verlenen. Op 2 juli 2020 is echter vanwege de impact van de COVID-19-pandemie op het gebruik van het openbaar vervoer besloten de aanbesteding stop te zetten. Dit vanuit de verwachting dat er geen inschrijvingen zouden komen.

Op 17 december 2020 is door het DB besloten de startdatum van de nieuwe concessie met 2 jaar te verschuiven naar december 2023. Voor de periode tussen de huidige concessies en start van de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2024 (verder: de concessie ZaWa) wordt een noodmaatregel getroffen, conform artikel 5 van de PSO-verordening. Beide concessies worden daartoe met twee jaar verlengd.

Inmiddels is het DB gestart met de voorbereidingen op de verlening van de nieuwe concessie ZaWa door middel van een procedure van openbare aanbesteding. Hiertoe wordt een aanbestedingsstrategie opgesteld. In dit document wordt een aantal belangrijke strategische keuzes vastgelegd ten aanzien van de aanbesteding. Vertrekpunt daarbij zijn de doelstellingen die het DB met de aanbesteding van de concessie nastreeft en de algemene beleidskaders van de Vervoerregio Amsterdam. De keuzes uit de aanbestedingsstrategie worden uitgewerkt in het (ontwerp) Programma van Eisen en de overige aanbestedingsstukken.
Documents:

Verslag marktconsultatie Zaanstreek-Waterland 2024.pdf 277 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
21 May 2021 13:30 — 10 Jun 2021 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:5 load:69 prerender:69 Total:74 Browser , (35.175.107.77 - 6)