Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

178491 Defensie innovatie Competitie 2021 G21-007 (DIC 2021) - Advanced Maintenance

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Mary Oostveen, van

+31 6 13321339

M.v.Oostveen.01@mindef.nl

Information

Description:
Deze Inschrijvingsleidraad heeft betrekking op de nationale prijsvraag inzake Defensie Innovatie Competitie 2021 (DIC 2021) met als onderwerp 'Advanced Maintenance'.

Voor de achttiende maal wordt de Defensie Innovatie Competitie (DIC) georganiseerd. De competitie heeft als doel innovatie in Nederland te stimuleren door financiële middelen beschikbaar te stellen voor innovatieve ideeën via een prijsvraag. Middels deze prijsvraag stelt het Ministerie van Defensie hiertoe financiële middelen beschikbaar om deze innovatieve ideeën aan te moedigen. Voor de winnaar van de DIC 2021 is een ontwikkelopdracht beschikbaar ter hoogte van maximaal €200.000,- exclusief btw. 

Defensie is op zoek naar proces- of productinnovaties die bijdragen aan een efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van haar assets. Het gaat hier om complexe en geavanceerde systemen (zoals voertuigen, marineschepen of helikopters) maar ook om de daarin gebruikte installaties (motoren, pompen, elektronica) en andere middelen (wapens, communicatieapparatuur). Nagenoeg al deze assets zijn cruciaal voor het optreden van Defensie. Betrouwbaarheid en beschikbaar zijn daarom erg belangrijk. 

Technologische hoogwaardigheid is een belangrijk aspect in de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 waarmee de krijgsmacht (potentiële) tegenstanders voorblijft. Voor het langdurig zelfstanding kunnen optreden met deze technologisch hoogwaardige systemen is echter ook aandacht nodig voor Advanced Maintenance. Het op peil houden van de materiele gereedheid van wapensystemen is in toenemende mate een kostbare en moeizame uitdaging door de hoge operationele ambities, gezamenlijk optreden, vele soorten specialistisch en complex materieel en sterk variërende gebruiksprofielen en uitdagende omgevingscondities. 

Gelukkig maken technologische ontwikkelingen het mogelijk om op nieuwe manieren invulling te geven aan onderhoud (o.a. toestandsafhankelijk en/of voorspellend onderhoud). Daarnaast neemt de automatisering van processen, systemen en installaties een grote vlucht en komen er steeds meer sensoren beschikbaar. Dit geeft mogelijkheden voor een hele andere aanpak van onderhoud, zowel in de uitvoering door individuele personen, als in het organiseren van het onderhoud voor een complete vloot. Dit kan zijn door het monitoren van de toestand van het materieel, het ondersteunen bij het nemen van betere beslissingen rondom onze infrastructuur of het slimmer maken van onderhoud door economische of organisatorische innovaties.

In deze competitie wordt daarom gezocht naar innovatieve oplossingen en aangepaste technologieën (enabling technologies) voor het identificeren, analyseren en oplossen van technisch-operationele uitdagingen gerelateerd aan onderhoud, met uitzondering van 'black box' detectie en voorspellingsalgoritmes. Zie aanbestedingsstukken voor verdere uitleg. 

Negometrix
De Inschrijvingsleidraad en bijlagen kunt u downloaden bij "Vragenlijsten"  onder "Inschrijvingsleidraad en bijlagen". Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 May 2021 12:00 — 2 Sep 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:74 prerender:74 Total:78 Browser , (18.206.48.243 - 7)