Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

179737 Afvaldienstverlening UM & MUMC+

Buyer

academisch ziekenhuis Maastricht http://www.mumc.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Lisette Orgelist linkedin

0433874850

lisette.orgelist@mumc.nl

Information

Description:
Dit is een gezamenlijke aanbesteding van de Universiteit Maastricht (UM) en Maastricht UMC+ (MUMC+)

De Aanbestedende diensten worden in deze Offerte-aanvraag zowel gezamenlijk aangeduid als "UMC" als ieder afzonderlijk aangeduid.

UMC wenst hiertoe per deelnemer (UM en MUMC+) een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van 5 jaar met een optie tot verlening van 2 maal 1 jaar.

Het Maastricht UMC+ is leadbuyer en penvoerder en derhalve in beginsel single point of contact voor belangstellenden en inschrijvers.


Aanleiding van de opdracht
Naar aanleiding van de aflopende contracten is het UMC voornemens de afvaldienstverlening aan te besteden.


Doel van de opdracht
Het doel van UMC is het selecteren en contracteren van 1 Opdrachtnemer voor beide organisaties (UM en Maastricht UMC+) met 2 separate contracten. Met name de volgende aandachtsgebieden behoren tot de scope van de aanbesteding:
  • het inzamelen en gescheiden verwerken van afvalstoffen met als uitgangspunt om zoveel mogelijk afvalstromen ter recycling of hergebruik aan te wenden
  • het adviseren van een organisatie op het gebied van afvalscheiding en CO2 reductie 

Instructies 'digitaal aanbieden' in Negometrix
Door te klikken op deze link opent zich een instructiedocument voor het digitaal aanbieden van uw Inschrijving. 
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
12 Sep 2021 11:11
Offer phase:
10 Sep 2021 10:29 — 8 Nov 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:10 load:75 prerender:85 Total:90 Browser , (54.165.57.161 - 6)