Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

180332 ICT Infrastructuur t.b.v. De Vos scholen

Buyer

OSVS/SSVOZ
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Patricia van de Nobelen

0108503519

vandenobelen@osvs.nl

Information

Description:
 De Vos Vlaardingen is, namens De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS), voornemens om middels een openbare Europese aanbesteding, waarop de meest recente versie van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) van toepassing is, één aanbieder te selecteren en contracteren die op flexibele wijze het volledige beheer, transitie, transformatie van de ICT infrastructuur en werkplekvoorziening voor de organisatie van De Vos Vlaardingen kan verzorgen.

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt 4 jaar met een optie om de overeenkomst 2x met 2 jaar te verlengen. De maximale looptijd incl. verlengingsopties bedraagt derhalve 8 jaar.

Deze Europese aanbesteding wordt uitgevoerd in de vorm van een Mededingingsprocedure met onderhandeling. De Vos Vlaardingen heeft de scope en doelstelling van de opdracht bepaald, maar wil in dialoog met de geselecteerde gegadigden afstemmen op welke wijze de implementatie en migratie van haar specifieke organisatie succesvol kan plaatsvinden.

Voor een hoogwaardige en continue bedrijfsvoering die de doelstellingen van De Vos Vlaardingen mogelijk maakt, is een robuuste en veilige ICT infrastructuur nodig die het voor gebruikers eenvoudig maakt gebruik te maken van hun informatievoorziening. Een dergelijke ICT infrastructuur bevat in onze visie vier bouwstenen: het werkplekconcept, de applicatieservices, de (inter-)connectiviteit en het datamanagement. 

De belangrijkste doelstellingen voor deze aanbesteding zijn:
  • Verhogen van de kwaliteit van generieke technische beheeractiviteiten en diensten
  • Verlagen van de structurele kosten voor ICT diensten in het algemeen
  • Vergroten van het adaptief vermogen van De Vos: flexibel reageren op veranderingen en ontwikkelingen
  • Flexibel op- en afschalen van de dienstverlening op basis van een wisselende bezetting van zowel personeels- als leerlingenaantal
  • Borgen van de beschikbaarheid en veiligheid van de infrastructuur en componenten.
Documents:

Opdrachtomschrijving huidige en gewenste situatie ICT basisinfrastructuur en werkplekvoorziening.pdf 300 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jul 2021 14:00 — 20 Sep 2021 14:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:4 load:89 prerender:89 Total:94 Browser , (35.175.107.77 - 6)