Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

180473 Open House KLIMOP Zeeland

Buyer

Provincie Zeeland http://www.zeeland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Arthur Siereveld

+31 118631072

aw.siereveld@zeeland.nl

Information

Description:
Vanaf 2021 kunnen klein maatschappelijk pandeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het door het Rijk bekostigde 'Ontzorgingsprogramma verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed'. Via dit programma kunnen zij gebruik maken van de kennis en inzet van adviseurs bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze manier krijgen ook de eigenaren van kleiner vastgoed, die vaak onvoldoende kennis, mensen en middelen in huis hebben, de mogelijkheid om hun gebouwen te verduurzamen. 
Binnen de Provincie Zeeland gebruik we voor dit programma de werknaam KlimOp. Dit is het Zeeuwse KLImaat OntzorgingsProgramma voor verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed
Een duurzaamheidsadviseur zorgt voor het opstellen van een advies op maat, gericht op maatregelen en financiering. Het is de bedoeling dat de begeleiding plaatsvindt tot en met het moment dat er een contract voor de uitvoering is opgesteld.
De adviseurs kunnen door middel van een 'Open House-constructie' inschrijven om deel te nemen aan dit programma, mits ze voldoen aan de voorwaarden.

Contactpersoon:
Elmar de Kok
klimop@zeeland.nl

Eisen adviseurs:
In de bijlage: informatie adviseurs staat een uitgebreide opdracht omschrijving en voorwaarden om  toegelaten te worden tot de 'Open House'. Voor de aanvraag dient u de volgende stukken compleet aan te leveren:
 • UEA - Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
 • AIV - Algemene inkoop voorwaarden leveringen en dienssten;
 • Uittreksel KvK maximaal drie maanden oud;
 • certificaat BRL9500;
 • certificaat NTA8800;
 • een korte toelichting (CV) met daarin minimaal:
  • kennis en ervaring met verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. 2 á 3 voorbeeld projecten.
  • kennis en ervaring van business cases en financiering van verduurzamingsmaatregelen.
  • Kennis van de regionale situatie, mogelijkheden en netwerken in de doelgroep
  • een korte omschrijving van de onderneming en specialisme
 • U geeft op het inschrijvingsbiljet aan wat uw uurtarief is (excl BTW)
   
Een complete inschrijving zal binnen vier weken na binnenkomst worden behandeld en beoordeeld.
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:65 prerender:74 Total:80 Browser , (35.174.62.162 - 7)