Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

18117 Prijsvraag herontwikkeling naoorlogse winkelstrips

Buyer

IUC-Noord http://www.iuc-noord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Josette Soyer linkedin

050 599 9123

josette.soyer@iuc-noord.nl

Information

Description:
Werk aan de winkel! Prijsvraag herontwikkeling naoorlogse winkelstrips
Iedereen kent ze wel, de kleine winkelstrips in de naoorlogse woonwijken. Vaak kwamen ze voor in de 'plint' van flats of als aparte blokjes middenin de wijk met woningen erboven. De winkelstrips kwamen voort uit het concept van de wijkgedachte dat ervanuit ging dat de belangrijkste voorzieningen op loopafstand aanwezig moesten zijn, daar waar het gezinsleven zich afspeelde. De maatschappij is inmiddels behoorlijk veranderd en veel van deze winkelstrips functioneren niet meer zoals het bedoeld was.

Bedenk een vernieuwend concept voor de naoorlogse winkelstrip
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwikkelen van de beste innovatieve, kansrijke concepten voor winkelstrips in de wederopbouwwijken. Daarbij is het uitgangspunt om de gedachten waarmee het oorspronkelijke plan is opgezet te vertalen naar de eisen van deze tijd. Er wordt niet alleen gezocht naar ideeën voor de fysieke herbestemming van een gebouw, maar ook de (nieuwe) rol die deze winkelstrips in de totale opzet van de wijk kunnen spelen.

Hierbij nodigt IUC-Noord u namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uit om deel te nemen aan deze prijsvraag.

U kunt uw inzending (via Negometrix) insturen tot uiterlijk 30 januari 2015 om 12u00.

Uw aanmelding
Organisaties die zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel kunnen zich op http://www.negometrix.com/nl/registreer registreren en zich vervolgens aanmelden voor deze prijsvraag.

Wilt u als particulier deelnemen aan de prijsvraag? Vul dan uw gegevens in in dit formulier. Na verzending zal de servicedesk van Negometrix een account voor u aanmaken. Zodra dit gebeurd is, ontvangt u hiervan bericht en kunt u uw account activeren. Vervolgens kunt u zich aanmelden.

Deelname staat ook open voor teams. Een team kan uit zowel professionals als niet-professionals bestaanEen van de teamleden meldt zich namens de anderen aan en geeft daarbij ook een teamnaam op. Dit teamlid is contactpersoon en alle correspondentie zal via hem of haar verlopen. Vul de gegevens van uw team in in dit formulier. Na verzending zal de servicedesk van Negometrix een account voor u aanmaken. Zodra dit gebeurd is, ontvangt u hiervan bericht en kunt u uw account activeren. Vervolgens kunt u zich aanmelden.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, op donderdag 4 december 2014. De tijdens deze bijeenkomst gestelde vragen en bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden in de Vraag en antwoord module op Negometrix.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een uitvoerende dienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is het expertisecentrum voor erfgoed in Nederland. Zie www.cultureelerfgoed.nl 
 
Inkoop Uitvoeringscentrum Noord
Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) begeleidt deze prijsvraag voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 
In deze prijsvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de procedure, tevens zijn de eisen opgenomen die aan uw inzending worden gesteld. Deze prijsvraagprocedure is samengesteld met behulp van KOMPAS light Prijsvragen (www.architectuuropdrachten.nl).
Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
14 Nov 2014 16:45 — 30 Jan 2015 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:84 Browser , (35.153.39.7 - 6)