Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

182765 Maatwerkdiensten Jeugd Limburg-Noord open house 2022 Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf

Buyer

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Aanleiding
De aanbieders zijn geïnformeerd over het voornemen van de samenwerkende regio's Noord- en Midden-Limburg om voor het  segment Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd de inhoudelijke dialoog weer samen op te starten. De intensivering van de dialoog heeft meer doorlooptijd dan tot aan 2022 beschikbaar is. Daarom is vernieuwing van de lopende overeenkomsten een bijbehorende randvoorwaarde. 

Vernieuwing
In de regio Limburg-Noord (uitgezonderd de gemeente Venlo) maken die producten die zij wil laten opgaan in het genoemde segment op dit moment onderdeel uit van de open house overeenkomsten die ontstaan zijn uit de procedure "Sociaal Domein Limburg-Noord 2018", die geresulteerd heeft in de overeenkomsten "Maatwerkdiensten Jeugd". In principe eindigen deze overeenkomsten van rechtswege op 31-12-2021 en zijn er geen verlengingsopties meer aanwezig. Daarmee zouden wij in theorie een nieuwe open house moeten publiceren met een vergelijkbare strekking als de oude, maar dan specifiek gemaakt voor het genoemde segment. Dit zou betekenen dat elke huidige aanbieder opnieuw moet inschrijven en dat we alle aanbieders opnieuw moeten verifiëren en contracteren zoals aan het begin van het huidige overeenkomsten.
Omdat dit administratief voor zowel de huidige aanbieders als de regio een enorme belasting is heeft de regio gekeken naar de opties die de huidige overeenkomst biedt en de consequenties daarvan. Conform artikel 10 mogen wij wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst middels het ontwikkeltafelproces. Daar mogen wij als wijziging ook inbrengen om de huidige overeenkomst open te breken en inhoudelijk aan te passen. Daarmee hoeft de huidige gecontracteerde aanbieder 'slechts' een addendum te tekenen waarin we de aanpassingen duiden en de aanbieder instemt met de aanpassingen.
Wij moeten dan wel eenmalig het open house openstellen voor nieuwe toetreders.

Aanpassingen en scope
De belangrijkste aanpassingen zijn het beperken van de scope tot de producten die moeten opgaan in het genoemde segment en het verlengen van de duur van de overeenkomst.
Omdat de scope van de huidige overeenkomsten de totale Jeugdhulp omvat, moeten wij deze gaan 'uitkleden' tot enkel de producten die opgaan in het genoemde segment. 
In grote lijnen komt dit neer op het huidige perceel 6 en perceel 7. In de bijlage Overzicht producten en tarieven treft u een overzicht aan van de producten en de bijbehorende tarieven die in de nieuwe situatie blijven bestaan. 
De inkoop Maatwerkdiensten Jeugd voor 2022 vindt plaats via een open house inkoopprocedure voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.
Deze open house inkoop betreft een eenmalige openstelling zonder tussentijdse toetreding. Ook niet bij verlenging.
 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:5 load:65 prerender:70 Total:75 Browser , (35.175.107.77 - 7)