Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

182978 Levering, implementatie en onderhoud FMIS systeem

Buyer

Universiteit Maastricht http://www.maastrichtuniversity.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hans Schnock

+31 43 3882646

hans.schnock@maastrichtuniversity.nl

Information

Description:
Algemene informatie Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht (UM) staat in binnen- en buitenland bekend om haar unieke onderwijssysteem: het probleemgestuurde onderwijs (PGO). Bovendien profileert de UM zich door de sterk internationale oriëntatie. Een toenemend aantal studenten uit zowel heel Nederland als ook het buitenland kiest voor het Maastrichtse systeem.
 
De UM is de jongste universiteit van Nederland en groeit snel. Er zijn momenteel ongeveer 20.000 studenten en 4.800 medewerkers.
Onderwijs en onderzoek van de UM is voornamelijk georganiseerd op basis van faculteiten en schools.
 
Meer informatie over de UM is te vinden op de internetsite www.maastrichtuniversity.nl.

Aanleiding van de Tender
Het huidige onderhoudscontract is in 2013 onder regie van de afdeling Inkoop van de UM overeengekomen met Planon als FMIS-leverancier. 
De kosten voor levering, implementatie en onderhoud van een FMIS systeem over de totale looptijd zijn hoger dan de Europese aanbestedingsgrens van Euro 214.000 exclusief BTW, vandaar deze Tender.

Uit een eerdere Tender, met kenmerk 167883 zijn geen gerede aanbiedingen binnen gekomen. Daarom wordt de Tender opnieuw, maar dan wezenlijk gewijzigd, in de markt gezet.

Beschrijving van de Opdracht
De opdracht behelst het leveren, implementeren, doorontwikkelen en hosten van een FMIS, inclusief bijbehorende licentie(s), onderhoud en (technisch) beheer op basis van SaaS-dienstverlening aan de Universiteit Maastricht (UM) en meer specifiek de beheerseenheid Facility Services (FS). Hiertoe behoort ook het realiseren van diverse koppelingen naar andere systemen van de UM, zoals in het bijzonder het ERP-systeem (SAP). Aansluitend biedt de aanbieder opleidingsmogelijkheden aan voor de gebruikers van het FMIS.
De opdrachtgever zal zelfstandig functioneel beheer en applicatie beheer uitvoeren.
De FMIS-oplossing biedt een uitstekende kwaliteit, hoge mate van gebruiksvriendelijk, continuïteit, tegen de laagst mogelijke totale kosten gedurende de economische en technische levensduur.
Van de Aanbieder wordt uitdrukkelijk verwacht dat hij bij implementatie de UM zal adviseren bij de inrichting en koppeling met onder meer het SAP ERP-systeem, inclusief het realiseren van de benodigde koppelingen.

Doel en beoogd resultaat van de Tender
Het doel van deze Tender is het aangaan van een Overeenkomst met één partij.
De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier (4) jaar. Opdrachtgever kan de Overeenkomst tweemaal onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee (2) jaar verlengen. De maximale looptijd is derhalve acht (8) jaar.

Scope en huidige situatie
In de bijlage treft u nadere informatie aan met betrekking tot de scope van de opdracht en een beschrijving van de huidige situatie.

Hulp nodig?
Voor vragen met betrekking tot deze aanbestedingssoftware kunt u terecht bij de helpdesk van Negometrix via https://support.negometrix.com/nl/support/home. Informatie voor aanbieders is ook te vinden onder de kop Negometrix 3 - Inkopers.
Documents:

Scope van de Opdracht 300721.pdf 259 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 Jul 2021 14:00 — 17 Sep 2021 14:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:4 load:85 prerender:120 Total:125 Browser , (35.175.107.77 - 6)