Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

185170 Europese aanbesteding Brokerdienstverlening ten behoeve van Waterkracht

Buyer

Waterschap Vechtstromen http://www.vechtstromen.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Marline Wolda linkedin

0642051885

m.wolda@vechtstromen.nl

Information

Description:
Beschrijving van de Opdrachtgevers
Water is van levensbelang. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en in de industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater en onderhouden de waterkeringen.

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (Zwolle/Meppel), Rijn en IJssel (Doetinchem), Zuiderzeeland (Lelystad) en Vechtstromen (Almelo) doen een gezamenlijke aanbesteding ten behoeve van 'Brokerdienstverlening'. Waterschap Vechtstromen treedt hierbij op als penvoerder en Aanbestedende dienst.

Waterschap Rijn en IJssel Met ruim 420 medewerkers verzorgt waterschap Rijn en IJssel het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel. Zie ook  www.wrij.nl 

Waterschap Drents Overijsselse Delta is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland. Het werkgebied beslaat door deze fusie uit het zuidwestelijke deel van Drenthe en het westelijke deel van Overijssel. Met een beheersgebied van 275.500 hectare is het waterschap de het één na grootste van Nederland.

Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel.

Waterschap Vechtstromen ​bevat ruwweg Twente, Zuidoost Drenthe en Noordoost Overijssel. Het beheersgebied is 225.000 hectare groot, heeft 800.000 inwoners en ongeveer 470.000 huishoudens.

Doel van de aanbesteding
Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is om met de inschrijver met Economische Meest Voordelige Inschrijving  één Overeenkomst te sluiten.

Leeswijzer
Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix. Voor het gebruik van Negometrix is de 'Instructie Digitaal Aanbieden' opgesteld. U kijkt nu naar 'Stap 1: Informatie'. Hier treft u alle informatie omtrent deze aanbesteding. Door op de blauwe 'Start' knop te klikken kunt u beginnen met de prijs- en vragenlijst(en) te beantwoorden. Achter deze knop treft u voor onderhavige aanbesteding de relevante stukken.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
3 Jan 2022 6:00 — 24 Feb 2022 10:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2208.0, Page times (ms) Server init:5 load:84 prerender:94 Total:99 Browser , (3.238.225.8 - 6)