Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

185501 NO Geotechnisch grondonderzoek GMO Sprok - Heteren

Buyer

Waterschap Rivierenland http://www.wsrl.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ria van Os linkedin

+31 344649813

r.van.os@wsrl.nl

Information

Description:
Nadere offerteaanvraag DAS Geotechnische diensten tender 185501 Uitvoeren van geotechnisch grondonderzoek en laboratoriumonderzoek t.b.v. (voor)verkenning, ontwerp en versterking van dijktraject Sprok - Sterreschans - Heteren (kwalificatie1).

Het uitvoeren van geotechnisch grondonderzoek (boringen en sonderingen) en laboratoriumonderzoek (volumieke gewichten en proeven t.b.v. bepaling erosieklassen), en uitvoeren van EM-metingen nabij de waterkering op het dijktraject Sprok - Sterreschans - Heteren. Het dijktraject wordt opgedeeld in vier deeltrajecten, waarvoor het aanvullende grondonderzoek in fases wordt uitgevoerd. De uitvraag bevat een gedetailleerde uitvraag voor het eerste deeltraject. Het onderzoek voor overige drie deeltrajecten wordt indicatief beschreven en als optie opgenomen in de uitvraag. Mogelijk worden aanvullend HPT- en ERT-onderzoeken bij het eerste of de overige deeltrajecten uitgevraagd.
De sondeer-, boor-, en laboratoriumwerkzaamheden vallen in classificatie (kwalificatie) 1. De EM-metingen (en mogelijk HPT- en ERT-onderzoeken) vallen buiten de classificaties (kwalificaties) zoals opgenomen in de DAS.


Deze nadere offerteaanvraag is alleen beschikbaar voor degene die zijn gekwalificeerd in de DAS Tender 25427 Dynamisch aankoopsysteem Geotechnische diensten.

Wilt u uitgenodigd worden voor de nadere offerteaanvragen dient u zich eerst te kwalificeren bij de DAS Tender 25427 Dynamisch aankoopsysteem Geotechnische diensten.


Indien u nog niet bent gekwalificeerd kunt u zich nog aanmelden bij de Tender  25427 binnen 15 dagen nadat deze vooraankondiging is gepubliceerd.

Het DAS biedt u, als u voor het systeem bent toegelaten, de gelegenheid om, iedere keer als WSRL het voornemen om een opdracht te plaatsen bekend maakt, mee te dingen naar deze opdracht. Toelating tot het DAS houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op ontvangen van opdrachten ontlenen. Het DAS heeft dus twee aspecten: het is zowel een register van leveranciers als een procedure om in te schrijven op specifieke opdrachten van WSRL.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Oct 2021 20:25 — 25 Nov 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2114.0, Page times (ms) Server init:5 load:71 prerender:76 Total:76 Browser , (54.165.57.161 - 6)