Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

186381 Wmo Begeleiding Groep 2

Buyer

Gemeente Maastricht
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Aschwin Van den Eijnden

0655827081

Aschwin.van.den.Eijnden@maastricht.nl

Information

Description:
Middels bijgevoegde leidraad wordt de dienstverlening begeleiding groep in twee opdrachten (percelen) aanbesteed.
Het betreft:
  • Raamovereenkomst 2 voor de dienstverlening begeleiding groep voor inwoners van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul (verder: de gemeenten Maastricht Heuvelland) met het Negometrix aanbestedingsnummer 186381;
  • Raamovereenkomst 2A voor de dienstverlening begeleiding groep voor inwoners van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul met het Negometrix aanbestedingsnummer 186382;
De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul selecteren uit de gegunde partijen van perceel 2 (maximaal) drie aanbieders waarmee ze een strategische samenwerking beogen. Voor perceel 2A worden slechts partijen gecontracteerd die ook voor perceel 2 zijn gecontracteerd.

Let op! Partijen die voor de dienstverlening begeleiding groep in de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul als strategische partner /preferred supplier in aanmerking willen komen, dienen dit bij inschrijving aan te geven door naast in te schrijven op perceel 2 (met het Negometrix aanbestedingsnummer 186381), tevens in te schrijven op perceel 2A (het Negometrix aanbestedingsnummer 186382).
Strategisch partnerschap gaat uit van een evenwichtige risicoverdeling. Na gunning treden de opdrachtgevende gemeenten met deze partijen in overleg over een lumpsum bekostiging in combinatie met een preferred supplier status. Overeenstemming hierover geldt nadrukkelijk als voorbehoud. Een aanbieder kan onder raamovereenkomst 2A slechts deelopdrachten ontvangen wanneer deze overeenstemming is bereikt. Op dat moment krijgt het aanbod begeleiding groep van deze aanbieder voorrang.  Dat wil zeggen dat indien opdrachten onder 2A gegund worden aan deze aanbieder de opdrachtnemer van raamovereenkomst 2 hierop geen aanspraak kunnen maken.
Vanwege de afwijkende eisen die gemeenten stellen aan de beoogde strategische partners en andere kring van opdrachtgevers wordt de opdracht voor de dienstverlening begeleiding groep opgedeeld in twee percelen.
Perceel 2
2 Begeleiding groep, Negometrix aanbestedingsnummer 186381
Opdrachtgevers Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Perceel 2A
Begeleiding groep Preferentiële en Strategische partners, Negometrix aanbestedingsnummer 186382
Opdrachtgevers Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul

Let op! Het gaat ten deze om twee aparte aanbestedingen met aparte nummers waar de UEA en de overige gevraagde stukken apart voor moeten worden ingevuld en toegevoegd bij de inschrijving. Er is echter één leidraad omdat de inhoud grotendeels samenloopt.  Deze leidraad geeft specifiek aan waar de 2 percelen of de aanbesteding ervan van elkaar afwijken.

 
Documents:

20211001 Aanbestedingsleidraad BGG Maastricht Heuvelland.pdf 1010 Kb

Download

Preview

Overzicht gunning BGG 2.xlsx 10 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 Oct 2021 15:00 — 15 Nov 2021 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:74 Total:74 Browser , (100.28.0.143 - 6)